Året 2017 er snart historie og vi blar kalenderen over til 2018 som vil bli et nytt, spennende og utfordrende år for Berg kommune.

Vi er akkurat ferdig med budsjettet for 2018 som har vært en stor utfordring, større enn på mange år, men med en tverrpolitisk enighet klarte vi å bli enige om et budsjett som ikke vil få store konsekvenser for innbyggerne i Berg. Eneste budsjettpost som ble øket til befolkninga er eiendomsskatten fra 5,5 promille til 7 promille. I budsjettet fra formannskapet var det foreslått økning i foreldrebetaling på barnehage til maks pris og en radikal økning på SFO. Kommunestyret så at dette ble for stor og dramatisk økning til barnefamilier og beholdt satsene uendra. Det ble politisk enighet som satte fokus på barnefamilier i årets budsjett.  Jeg vil takke politikerne for et godt tverrpolitisk arbeid med budsjettet.

Etter kommunestyrevedtaket hvor et flertall valgte å sende avgjørelsen om Berg kommune skulle sammenslåes med Lenvik og Tranøy til stortinget, starta vi forsiktig med reformarbeidet sammen med disse to kommunene, men når stortinget vedtok sammenslåing i juni ble det mer fart i arbeidet. Torsken kommune kom med i kommunereformprosessen som nå er i bra driv og som vil by på nye og spennende utfordringer for innbyggerne i Berg. Politisk jobber vi mot et mål der våre ansatte skal kunne fortsette i sine jobber slik som i dag, på dagens kontor og at vi ikke skal merke store omstillinger i denne omgangen. Frykten for at det kan gjøres endringer på sykehjem, barnehage og skole er ubegrunna, disse vil være som i dag og blir opprettholdt på dagens nivå.

Kommunene på Senja har god dialog og jobber godt sammen mot målet som er 01.01.2020. Til kommunevalget for nye Senja kommune høsten 2019 håper jeg mange vil være med i politisk arbeid og stille seg til disposisjon på politiske lister.

Vi er straks ferdig med områdereguleringen for Senjahopen havn, det ble varslet innsigelser fra fylkesmannen. Disse er ryddet av veien, men noen bagateller gjenstår før kommunestyret kan vedta planen. Målet er at plan kan vedtas av kommunestyret i Februar.

Det har vært arbeidet aktivt for å få på plass en statlig garanti på 100 millioner slik at arbeidet med havna kan starte i 2018. De private næringsaktørene i Senjahopen har vært en viktig medspiller i dette arbeidet. Vedtaket fra stortinget kom for noen dager siden og kommunen vil starte arbeidet med søknad til departementet umiddelbart etter nyttår.

Utvidelsen av Kjæsvika boligfelt er snart ferdig og flere av tomtene er allerede delt ut til interesserte utbyggere og en av disse er allerede i gang. Tomtene i dette feltet er med sin beliggenhet noen av de fineste vi kan tilby i Berg kommune.

Det har vært stor aktivitet i kommunen i 2017 og jeg vil takke alle ansatte på skole, barnehage, PRO, teknisk og i administrasjon for den gode jobben de gjør med å levere gode tjenester til befolkninga i Berg.
Jeg vil også takke alle som jobber frivillig for at vi skal ha gode kulturtilbud og andre aktivitetstilbud i kommunen og til de som frivillig står på for at våre innvandrere blir integrert og finner seg til rette hos oss.

Med det så vil jeg ønske alle innbyggere og ansatte en riktig god jul og et godt nyttår !

JulekortBerg2017_FB_500x454.jpg