Gjeldende planer

 • Energi- og klimaplan
  Dato vedtak: 24.06.2010
  Sak: Kommunestyret 31/10
  Dokumenter: Energi- og klimaplan
 • Helhetlig Risiko- og Sårbarhetsanalyse (ROS)
  Dato vedtak: 28.06.2018
  Sak: Kommunestyret 57/18
  Dokumenter: Helhetlig ROS, Vedtak
 • Pandemiplan
  Dato vedtak: 01.04.2016
  Dokumenter: Pandemiplan
 • Psykiatriplan
  Dato vedtak: 28.04.2011
  Dokumenter: Psykiatriplan
 • Økonomiplan
  Dato vedtak: 14.12.2017
  Dokumenter: Økonomiplan

Planer til offentlig ettersyn

Det er ingen andre kommunedelplaner til offentlig ettersyn.

Planer med varslet oppstart

 • Trafikksikkerhetsplan
  Dato oppstart: 11.05.2017