Elgjakt

Senja har en stor og produktiv elgstamme. Grunneiere i Tranøy, Lenvik og Berg har gått sammen om et stort elgvald på Midt-Senja. Noen av jakfeltene ligger på statens grunn i Svandalen og leies ut til interesserte elgjegere. Det er Statskog Troms, 9321 Moen – tlf. 07800 -  som representerer staten som grunneier. Jaktfeltoversikt og søknadsinformasjon finnes på www.inatur.no.

Småviltjakt

I Svandalen er det flotte områder for jakt på lirype, fjellrype og hare. Området har fra gammelt av vært landskjent for sine kvaliteter i jaktsammenheng. Størsteparten av området ligger på statens grunn.

Ferskvannsfiske

Svandalen er et fantastisk friluftsområde både sommer og vinter. Det er flere gode fiskeområder i dalen, med Svanelva som kanskje en av de flotteste. Svanelva strekker seg fra Øvre Svanvatn og helt ned til Gisundet nært Silsand. Vassdraget har anadrom fisk helt opp til Svanvatnan. Oppe på fjellet vest for Svanvatnan finnes Skeihollvatnan med flott ørret.

Sjøfiske

Fisket langs yttersida av Senja, særlig i Mefjorden, er godt kjent blant yrkesfiskere, og du bør ha et berettiget håp om torsk mellom 10-20 kilo, stor sei, lange, brosme og kveite, og sent på sommeren kommer også makrellen hit. Du fisker både innover og utover fjordene, og det er ikke langt til Norskehavet. Mulighetene er mange.

Salg av jakt- og fiskekort

Jakt- og fiskekort kan fås kjøpt på Posten Skaland (Joker-butikken) og i Senjahopen (Senjahopen Kiosk) eller på internett: www.inatur.no