Møteinnkalling med sakspapirer og møteprotokoller legges ut fortløpende. Klikk på aktuell dato for å lese dokumentene i PDF-format.

Du trenger en PDF-leser, for eksempel Adobe Reader, for å kunne lese dokumentene.

Spesielt møteinnkallingene kan være store dokumenter, så vær litt tolmodig om du ikke har en veldig rask nettforbindelse.

Om det ikke fungerer å venstre-klikke på aktuell dato, kan du høyre-klikke og velge "Lagre mål/lenke som...".

 

Møteinnkalling med sakspapirer

 Måned  Kommunestyre  Formannskap Næringsfond Naturforv.nemnda
 Januar   6, 15    
 Februar 24 11    
 Mars   17 (vedl. sak 9/15)
26
   
 April 14 + tilleggssak     23
 Mai   19    
 Juni 18 2, 4    
 Juli 2 9 9  
 August   12    
 September 3 + Utredning kommunestruktur (endelig) 3    
 Oktober 27      
 November 24 18 (inkl. valgstyret) 18  
 Desember 10 10 10  

 

Møteprotokoll

 Måned  Kommunestyre  Formannskap Næringsfond Naturforv.nemnda
 Januar   6    
 Februar 24 11   17
 Mars   17, 26    
 April 14 14   23
 Mai        
 Juni 18 2    
 Juli 2 9 9  
 August        
 September 3 3    
 Oktober 27      
 November 24 18 18  
 Desember 10 10 10