Berg kommune har fra 1. juni 2018 inngått samarbeidsavtale med kemneren i Lenvik kommune om å ivareta skatteoppkreverfunksjonen for Berg kommune.

Alle henvendelser til skatteoppkreveren i Berg rettes til:

Postadresse: Lenvik kemnerkontor, Postboks 602, 9306 FINNSNES
Besøksadresse: Lenvik rådhus, Rådhusveien 8, 9300 FINNSNES
Åpningstid kl 09.00-15.00 (kl 09.00-13.00 i tiden 15. mai - 15. september)

Telefon: 77 87 10 00
Epost: kemneren@lenvik.kommune.no