Mål

Berg kulturskole har som mål å gi barn, ungdom og voksne i kommunen et bredt og kvalitativt tilbud innenfor musikk og kultur, for gjennom opplæring, opplevelse og utfoldelse å bidra til best mulig oppvekstsvilkår og livskvalitet.

Hvem og hvordan kan man søke?

Alle kan søke seg inn på kulturskolen, men barn i grunnskolealder har førsteprioritet. Søknadsskjema deles ut i skolene og barnehagene om våren slik at de som vil kan søke seg inn. Hvis det ikke er plass settes man på venteliste. Søknadsskjema kan også lastes ned på hjemmesiden til Berg kommune.

Om undervisningen

Undervisningen foregår i den skolekretsen der elevene hører hjemme. Ved Berg skole i Senjahopen har vi en musikkbinge mens på Skaland har vi et ett musikkrom på Berg montessorriskole. Vi har kontor på Rådhuset på Skaland.

Undervisningen skjer enkeltvis eller i grupper. Hvilke fag det gis undervisning i avhenger av hvilke lærerressurser som er i skolen.

Sosiale arrangementer

Kulturskolen opptrer i ulike sosiale sammenhenger gjennom året. Vi har egne konserter mot Jul og vår samt UKM lokalmønstring i februar/mars. Vi gjør også en del pop-up konserter gjennom året på forskjellige arrangementer som f.eks. bibliotekdager, Verdensdagen for psykisk helse og kommunestyremøter. Ellers prøver vi å stille opp på de forespørslene som måtte komme.