Berg kommune har samarbeidsavtale med Innovasjon Norge.
Informasjon om tilbud til etablerere og bedrifter kan finnes her: http://www.innovasjonnorge.no/