Beskrivelse av kommunevåpenet

Kommunevåpenet ble vedtatt av kommunestyret 19. september 1985. Den 2. oktober 1987 ble våpenet godkjent i statsråd. I kommunens begrunnelse for valg av motiv, er det uttalt følgende:

Motivet viser et utdrag av en tenkt abstrakt silhuett av de tre "næringene". En slik utforming vil dessuten kunne framstille "fjelltopper" som man svært mange steder vil gjenkjenne i kommunen.

Fargene skal gjenspeile kommunens kontraster i næringsliv og i utsagn som "mørketid", "svart hav", "mot lysere tider", snøkov , svart grafitt etc. "Lynsnittet" kan også gi værmessige assosiasjoner. Snittet bør også kunne betegne opp- og nedgangstider, men i tillegg en optimistisk vekst og fortsetter derfor opp i høyre hjørne uten avtrapping

Forskrift for bruk av Bergs kommunevåpen

Vedtatt av Berg kommunestyre 28.april 1987.

§ 1. Definisjon
Berg kommunes våpen, fastsatt ved Kongelig Resolusjon den 02.10.1987 er:
Venstre skrådelt av sølv og svart med siksak-snitt ( lynsnitt) i ca. 45 grader helning, der gjentatte elementer er like store. Flagg er med samme beskrivelse i hvitt på svart bunn, i kvadratisk form. Til dekorativ bruk kan våpenet utformes som vimpel eller hengende banner. Våpenet omfatter enhver heraldisk form.

§ 2. Generelle bestemmelser om bruk
Som hovedregel kan våpenet bare brukes av administrasjonen og institusjoner under utøvelse av kommunal myndighet og til dekorasjon. Bruk av våpenet på suvenirer for salg er ikke tillatt uten særskilt tillatelse. Våpenet må ikke brukes slik at det kan oppfattes som privat kjennetegn. Private kjennetegn må heller ikke sammenstilles med våpenet.

§ 3. Bruk av våpenskjold
Våpenskjold skal brukes med isne farger med mindre særskilt tillatelse foreligger.

§. 4 bruk av kommuneflagg
Flagget kan heises når kommunestyret har møter og ellers etter nærmere bestemmelser.

§ 5. Bruk av våpenet i faner, vimpler m.v
Våpenet kan utføres som bordflagg, tverrskåret eller i vimpelform, til bruk som dekorasjon ved kommunale tilstelninger. Til dekorativ bruk kan flagget utformes og brukes som hengende banner etter nærmere bestemmelser.

§ 6. Bruk av våpen i stempel og segl
Våpenet kan brukes uten skjoldinnfatning, med etatens eller institusjonens navn i en innskriftsring langs kanten. Segl kan framstilles som oblatsegl til bruk på dokumenter, til lukking av konvolutter og lignende.

§ 7. Våpenets utforming og utførelse
Våpenet kan gjengis i ulike typer teknikker og materialer, for eksempel plastisk i flatestil, malt, tegnet, vevd, brodert eller gravert. Enhver utføring av våpenet må følge de tekniske og heraldiske kvalitetsnormer med riktige farger, former og proporsjoner.