Om Senjahopen barnehage

Senjahopen barnehage er en kommunal barnehage som ligger midt i bygda Senjahopen – et aktivt fiskerisamfunn. Barnehagen har kort vei til skog, fjell og fjære. Vi har skole, butikk og kiosk like i nærheten.

Nærområdet brukes mye til turer hele året der barn og personal utforsker, undrer og lærer sammen. Der er også lekens arena med deltakende voksne på lekens premisser.

Barnehagen har en stor andel av barn fra andre kulturer og dette er både spennende og utfordrende, men aller mest er det en god ressurs for oss alle i barnehagen. Vi har en unik mulighet til å bli kjent med andre land og kulturer, noe som oppleves positivt.

Vår visjon

Vår visjon er: «En glad barnehage» Vi ønsker å tilby et miljø som er preget av latter, glede og omtanke for hverandre og fellesskapet. Barnehagens dagligliv skal preges av at vi lytter, støtter og utfordrer hverandre, og at alle skal føle seg velkommen og inkludert.

Avdelinger

Senjahopen barnehage er en 2-avdelings barnehage med 36 plasser. Avdelingene heter Lillebjørn og Storebjørn. Begge avdelingene har barn i alderen 0-6 år.

Åpningstider

Mandag til fredag: 07:15 - 16:15