Oppstart av planarbeid

Interkommunalt planutvalg for kystplanarbeidet i Midt- og Sør-Troms varsler oppstart av planarbeid for å revidere interkommunal plan for sjøområdene i kommunene i Berg, Dyrøy, Gratangen, Harstad, Ibestad, Lenvik, Målselv, Skånland, Sørreisa, Tjeldsund, Torsken og Tranøy.

Interkommunalt planutvalg for kystplanarbeidet i Midt- og Sør-Troms vedtok 15.03.2018 å legge ut forslag til planprogram for utarbeidelse av interkommunal plan for sjøområdene i kommunene: Berg, Dyrøy, Gratangen, Harstad, Ibestad, Lenvik, Målselv, Skånland, Sørreisa, Tjeldsund, Torsken og Tranøy til høring og offentlig ettersyn. Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningslovens § 4-1 og § 11-12.

Merknader

Merknader til planprogrammet merkes med «Høring av forslaget til planprogram for Kystplan II Midt- og Sør-Troms» eller saksnummer 18/1293 og sendes til postmottak@lenvik.kommune eller Lenvik kommune, Pb 602, 9306 Finnsnes

Frist for uttalelser til planprogrammet settes til 15.mai 2018.