Samferdselsminister Torild Skogsholm (foto: NRK)Anleggsstart for prosjektet var i juni 2002, og gjennomslag i Geitskartunnelen var 1. oktober 2003.

Den nye vegsambandet korter ned reisestrekningen internt i Berg kommune - mellom Skaland og Senjahopen/Mefjordvær - med 95 km!

De transportøkonomiske besparelsene er beregnet til 138 mill kr. I tillegg kommer gevinster som ikke kan regnes i kroner og øre.

Internveg Berg inngår som del av Turistveg Senja. Det er derfor lagt stor vekt på den arkitektoniske utforminga av vegen.

Lengde hele anlegget: 4300 m
Tunnellengde: 2150 m
Vegbredde: 6.5 m - 2 kjørefelt
Kostnader: 126 millioner kroner
Entreprenører:
Leonhard Nilsen & Sønner AS
Mesta AS
Agder Energi Belysning AS

Sikkerhet i tunnelen
Geitskartunnelen har nødlys dersom strømforsyninga faller bort. Tunnelen er utstyrt med ventilasjonsvifter og har 3 havarilommer, 5 nødtelefoner og 12 brannslukkere. Fjernstyrte bommer med rød blink sørger for stengning av tunnelen ved behov.

Tunnelen er utstyrt med kommunikasjons- og kringkastingsanlegg. Den er dessuten overvåket og fjernstyrt fra Vegtrafikksentralen.