#894055 090405 svandalen

 Ungdomsrådet i Berg består av - i tilfeldig rekkefølge:

August Markussen (skole/elevrådsrepresentant)

Benjamin Meyer Johansen (skole/elevrådsrepresentant)

Nicklas Johansen

Simon Petter Lauransen

Amanda Enoksen

 

Vararepresentanter:

1. vara: Eline Svendsen

2. vara: Jenny Matilde Noreng

Personlig vara for August: Sigve Leistad

Personlig vara for Benjamin: Vetle Aak Toresen.

 

Ungdomskoordinator er sekretær for rådet og kaller inn til det første møtet. Han styrer også møtet til leder er valgt. Gratulerer til de innvalgte!