Utstillingsdelen var betydelig mindre enn i fjor, men nye gode bidrag var kommet på litteratur-fronten, hvor fire noveller var levert inn. 13-årige Anna Maria Eilertsen gikk også videre med en av sine noveller. Ellers gikk Kristian Berg (11) videre med tegning, Maria Gundersen (14) med maleri, og Jannike Gundersen (13) med foto.

Det er ingen enkel jobb å være jury på en sånn tilstelning. Kanskje særlig ikke når det kom til de sceniske innslagene. For her var det mye bra, dessuten mange i hver gruppe. Hvordan skal en da plukke ut de tolv som Berg kommune får lov til å sende videre...

Etter en god time, med varierte innslag og god stemning i salen, og ikke minst flott ledet av kveldens unge konferaniserer; Tonje (15) og Liv Mona Ersfjord (14) - var det pause, med kafe ved ungdomsklubben Matrix, og ny spenning mens juryen jobbet...

Tre framtidige UKM-deltakere (Bettina, Malin og Tina) åpnet neste del med en sang, med Siv Bårdsen ved pianoet. Så ble en og en av deltakerne ropt opp på scenen for å få diplom og takk. Fra juryen, som besto av Jorid Meyer, Mefjordvær, Arna Jensen, Straumen og Veronika Zvorono, Skaland, pluss Kjell Jensen, Skaland, på utstillingsdelen.

Og så: Dommen må avsies. Bare noen får komme videre. Sånn er reglene. De som skal representere Berg kommune i fylkesmønstringa på Finnsnes 26. og 27. mars, blir: De fire med kunst vi skrev om ovenfor, dessuten: Rockegruppa "Burning Rose" - Espen Grande (16), Even Hanssen (15), Audun Hanssen (19) og Richard Johnsen (16). Videre popballadegruppa "Hurrication" - Signe Abelsen (13), Magnus Jensen (14), Runar Richardsen (14) - med egenskrevet låt! (Lone Heitmann (15) tekst, Signe Abelsen mel.) Og så han som stilte modig aleine på scenen med sin gitar: Jim Einar Hansen (16).

Det ble rask avskjed for de som skulle kjøre hjem til nordre Berg - været mørkna til, kjøreforholdene dårlige -. For de andre ble det gjort klart til diskotek om kvelden. Vi sier takk for vel gjennomført arrangement, lykke til på Finnsnes, og ikke minst: Gleder oss til neste år, etter internveiens åpning: Da kan UKM Berg gjennomføres uten at noen har lang reisevei, vi kan få mange deltakere og masse flere tilhørere!! ukm 2004  01

 ukm 2004  02

 ukm 2004  03

 ukm 2004  04

 ukm 2004  05

 ukm 2004  06

 ukm 2004  07

 ukm 2004  08

 ukm 2004  09

ukm 2004  10