Etter flere forespørsel bestemte Tjeneste for integrering å sette i gang ukentlig fotball spilling/trening i kommunen. Foreløpig er det bestemt å ha dette en dag per uke. Men dette kan utvides/endres etter behøv.

Vi inviterer alle interesserte til å komme og spille fotball. Jo flere er vi jo bedre og interessant blir spillet. Tjeneste for integrering har kjøpt en del fotball utstyr og har ansvaret for å kordinere dette. Men selve spillingen foregår på frivillig basis og hver enkelt har selv ansvaret for sikkerheten på bane.

Første møte skal være torsdag den 03.04.14 kl: 19:30 i Senjahallen. Vi håper at flere kan være med.

Kontakt person:  Bjørn Vegar,  tlf: 95 28 08 33 .

Med hilsen

Tjeneste for integrering