Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Transporttjenesten for funksjonshemmede – TT-kort

Formålet med transporttjenesten er å gi et transporttilbud til mennesker som pga. en varig funksjonshemming, er helt eller delvis avskåret fra å bruke ordinære kollektive transportmidler.
Transportmidlene er ment å være et kontanttilskudd for transportkostnader til fritidsreiser, og er ikke for bruk på reiser til lege/fysioterapi og/eller andre tjenester som dekkes av folketrygden.