English Tekststørrelse: A A A

Tilbud til alle ansatte om bruk av treningsstudio

Alle ansatte i Berg kommune får nå tilbud om subsidiert bruk av treningsstudio. Dette tilbudet gis fordi vi mener at et slikt tilbud vil være helsebringende og kan være forebyggende på lidelser mange av oss har i strevsomme jobber. Kanskje kan plager vi har i muskler og skjelett kunne minimeres ved at vi benytter tilbud et treningsstudio kan gi. Flere kommuner opererer med slikt tilbud.

Konkret vil dette dreie seg om følgende:

 • Kommunens 2 treningsstudioer kan benyttes
   
 • All trening må skje på fritida
   
 • Begge studioene vil kunne legge til rette for treningstid også på formiddagstid, dersom ønskelig.
   
 • Begge studioene opererer med samme satser: kr. 50 pr. dag - kr. 250 pr. mnd - kr. 1.000 pr. halvår - kr. 2.000 pr. år. For medlemmer av enten Foss eller Havørn er alle disse satsene halvert.
   
 • De som kan tenke seg å takke ja til dette tilbudet, vil få 50% rabatt på prisene. De av dere som er medlem i et av idrettslagene vil få rabatt ift. den pris som betales for medlemmer.
 • For å kunne være med på ei slik ordning, må du minst tegne deg for et månedskort. I løpet av 1 mnd. må det bekreftes at du har vært i studio minst 5 ganger - for et halvårskort minst 30 ganger osv. Slik bekreftelse skaffer du deg ved å få et stempel fra det studioet du velger å benytte deg av.
 • Du betaler kun 50% av den pris du ellers skulle betalt - resten ordnes av andre.

 

VÆR MED - TA MED DEG GODE KOLLEGER - KOM I SUPERFORM TIL JUL!