Fortet på Flatnesset

De startet da bygging av fortet på Flatnesset. Også her var det store kanoner som skulle brukes til å stoppe skip som måtte komme inn Bergsfjorden. Og det var mange mindre luftvernkanoner. Ca. 300 tyskere hadde tilhold på Flatnesset.

Stor arbeidsplass

Berg og Flatnesset utfylte hverandre slik at et angrep ville bli vansklelig. Det blev oppretta fergerute mellom Flatnesset og Skaland. Mange nordmenn arbeidet på Flatnesset, det var folk fra Indre Senja men også mange fra lokalmiljøet hadde arbeid her. Det blev bygd vei fra Torvikholmen til løkta på Flatnesset, og det blev bygd kai både i Torvikholen og ved løkta.

Ungdomshusene flyttet

Gamle Breidablikk, ungdomshuset i Ersfjord og ungdomshuset i Mefjordvær blev revet og satt opp på Flatnesset. Etter krigen blev husene fra Ersfjord og Mefjordvær ført tilbake.
Også på Flatnesset var det lege og tannlege som også tok seg av lokalbefolkninga i akutte tilfeller. Det var planer om å bygge sykestue inne i fjellet men denne blev aldri ferdig, en kort tunell minner oss i dag om disse planene.

Aksjoner

De norskan som jobbet på Flatnesset prøvde nok å gjøre minst mulig for på den måten å sinke utbygginga. De juksa også med timelistene slik at de fikk betalt for flere timer enn de hadde arbeidet. Mange tok også sjansen på å rappe med seg mat og andre ting som det var vanskelig å få tak i på den tida.

Vannproblemer

Også på Flatnesset var det problemer med vann, her bar tyskerne vann fra brønnen i Vika. Dette førte til at denne brønnen ofte var tom og lokalbefolkninga måtte hente vann fra en brønn oppe i marka. Tyskerne hugde også ved på naboeiendommene slik at disse var snauhogd etter okkupasjonstida.

Minefelt

Tyskertene som kom tilbake for å renske opp i minefeltet på Flatnesset gjorde nok dårlig arbeid, for etter at de var reist var det ei ku som gikk på ei mine og måtte avlives. Lokalbefolkninga oppdaget også ei mine under en stein og det kom folk fra Harstad og fjernet den.

Ertnøya

For at tyskerne skulle ha best mulig kontroll over fjorden blev det etablert en utkikkspost på Ertnøya. Her blev det bygd en bunkers og dem hadde en luftvernkanon her ute.
Fra Ertnøykollen kunne tyskerne følge trafikken langt til havs og gi melding til Flatnesset dersom et angrep skulle komme.
Soldatene som holdt vakt her ute blev ført med båt utover. Når vi hører hvor sterkt tyskerne etablerte seg i Bergsfjorden skjønner vi hvor viktig grafitten var for tyskerne.