Berg kommune samarbeider med de andre Senjakommunene, Dyrøy kommune og Senja Avfall om et større regionalt strandryddeprosjekt. Vi har fått tilskudd til deler av prosjektet fra Miljødirektoratet. Men vi trenger hjelp fra mange frivillige til rydding av søppel.

I Berg starter vi fredag 20. mai.

Containere blir plassert ut som følger:

 • Skaland - ved «Kvithuset»
 • Hamn i Senja – parkeringsplass før brua
 • Mefjordbotn – på/ved kaia
 • Senjahopen – på Steinneset

Vi gjør for ordens skyld oppmerksom på at disse containerne ikke skal brukes av private husholdninger.

Det er sendt forespørsel til næringsaktører i Berg om å bidra med maskiner, kjøretøy, utstyr og folk.

Berg kommune anmoder med dette om at lag og foreninger, og andre som ønsker å gjøre en innsats melder seg som frivillig.

Kommunen vil koordinere slik at vi får spredt de frivillige og dekket alle steder som skal ryddes. I grove trekk er det følgende:

 1. Hamn i Senja
 2. Finnsæter - Straumsbotn
 3. Straumsnes, Flatnes, Mårvika og rundt Lavollskjosen
 4. Bergsøyan landskapsvernområde– ryddes med båt
 5. Strekninga Bergsbotn – Bøvær
 6. Steinfjord
 7. Ersfjord – bortsett fra friluftsområdet (har annen ordning)
 8. Strekninga Grashopen - Senjahopen - Mefjordvær
 9. Mefjordbotn

Lag en ryddegjeng og meld inn til Wenche Pedersen på e-post wenche.pedersen@berg.kommune.no eller ring 415 65 177.

Kom gjerne med ønske om hvor din gjeng vil rydde, men vær forberedt på at dere kanskje får tildelt en annen strand. Kommunen kommer til å koordinere folk og utstyr dit det trengs. Det er midler i prosjektet til å frakte ryddegjenger frem og tilbake fra ryddested.

Bli med og gjør en innsats for miljø og trivsel i Berg. Rydd en strand eller to.