Fristen for å søke plass ved skolefritidsordningen i Berg for skoleåret 2012/2013, er 1. april 2012.

Vi gjør oppmerksom på at de som allerede har plass, likevel må søke til nytt skoleår.

Søknadsskjema fås ved henvendelse til: