Har du en idé til noe som vil være bra for ungdom i Berg? Mangler du cash? Nå kan du søke ungdomsrådet om støtte!

Ungdomsrådet i Berg kommune har en pott på 20.000 kroner. Du kan søke om å penger til å gjennomføre tiltak som vil være positivt for barn og unge i kommunen. Alt du behøver er en god idé.

Hvem kan søke?

Alle i kommunen. Enkeltpersoner eller grupper. Du og vennene dine. Skoleklasser kan søke. Elevrådet kan søke. Lærerne kan søke. Idrettslag kan søke. Hvem som helst i kommunen, med andre ord!

Hva kan man søke støtte til?

Det kan søkes støtte til positive tiltak for barn og/eller ungdom i kommunen. Kanskje dere ønsker å arrangere filmkvelder i bygda? Kanskje du vil utgi en lokalavis i nabolaget? Det viktigste er at det er gode tiltak, og at det er barn og unge som nyter godt av tiltaket.

Hvordan søke?

Skriv en søknad hvor du beskriver hva du/dere har planlagt. Skriv hvor mye dere behøver, opp til 20.000 kr. Kom med noen gode argumenter om hvorfor dette vil være bra for barn og unge i kommunen. Legg ved et enkelt budsjett. Vær realistisk! Fortell oss hvem som kommer til å være ansvarlig. Men gjør det før 15. desember 2013. De som får tildelt penger må være forberedt på i etterkant å fortelle litt om hvordan de brukte dem, og hvordan tiltaket fungerte.

Hva skjer etterpå?

Ungdomsrådet møtes etter at fristen har gått ut, og velger ut hvem som skal få innvilget sine søknader. Da kan det være mange som får litt, eller noen få som får mye penger. Det vet vi ikke ennå. Men ungdomsrådet har valgt å prioritere tiltak som

  1. når flest mulig av kommunens barn og unge.
  2. går over tid
  3. har størst mulig positiv effekt.

Med andre ord: Hvis søknaden inneholder et forslag til tiltak som vil være kjempebra for ganske mange barn og unge i kommunen, og som ikke slutter så fort – så burde du ha gode sjanser.

Send søknad innen 15. desember 2013 til

Berg kommune v/ ungdomsrådet

9385 SKALAND