På slutten av ungdomsskolen står elevene på kanten av en spennende framtid. Berg kommune har ønsket å markere dette ved en liten uformell skolelunsj sammen med representanter fra kommunen.

Fredag 14. juni var ordføreren i Berg, Guttorm Nergård og ungdomskoordinator Jan Tore Noreng på Berg skole med ferske baguetter og frisk drikke til tiendeklassingene. Tirsdag 18. var det Berg montessoriskole som sto for tur. Da kunne ikke ordføreren møte, men Jan Tore dukket opp med mat og drikke til elevene.

Skolelunsj på Berg skole

Skolelunsj på Berg montessoriskole

Ungdomsdatabasen

I tillegg til maten fikk elevene utdelt hver sin Berg kommune-pin, og hver og en fylte ut et På vei ut-skjema med kontaktinformasjon og skrev litt om framtidsplanene sine. Dette er starten på et tiltak for å forsøke å øke andelen av elever som flytter tilbake til kommunen etter endt utdanning. I mangel av et bedre ord kaller kommunen dette prosjektet for ”Ungdomsdatabasen”.

Med kommunen i ryggen

Forhåpentligvis vil informasjonen elevene gir kommunen være grunnlag for kontakt mellom kommunen og de håpefulle i årene framover. Målet er å skape tilhørighet og gode erfaringer, samt at det kan være nyttig for kommunen å vite av hvilken kompetanse de ulike ungdommene tilegner seg. Framover kan man se for seg at spørreundersøkelser vil kunne bidra med uvurderlig informasjon, samt at nyhetsbrev, informasjon og kanskje til og med en og annen oppmerksomhetsgave kan være med på få unge mennesker til å føle at de på sett og vis har kommunen ”i ryggen” i en spennende og utfordrende tid.

På vei ut

Skolelunsjene sammen med tiendeklassingene i Berg er kommunens måte å ønske dem lykke til på, og På vei ut-skjemaet etablerer grunnlaget for Ungdomsdatabasen. Vi satser på at det skal ha en betydning både for oss og dem i årene som kommer.