Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Samarbeid med Senja næringshage

Berg kommune har samarbeidsavtale med Senja næringshage. Formålet er at samarbeidet skal bidra til å styrke kommunens satsing på næringsutvikling. Avtalen skal bidra til at kommunens næringsliv blir del av et større samarbeidsfellesskap i regionen. For bedriftene innebærer avtalen at det årlig skal gjennomføres:

•    Minimum 10 møter for kommunens næringsliv
•    5 relevante kurs for næringsliv og etablerere i regionen
•    Veiledning via næringshageprogrammet
•    Kopling mellom næringsliv og FoU

I samarbeid med kommunens næringsansvarlig skal Senja næringshage:

•    Gi kommunens næringsliv de beste forutsetninger for å være oppdatert på relevante kurs og kompetansehevende tiltak
•    Bidra til rekruttering av etablerere og små bedrifter
•    Ha lokale kontordager/møter hos kommunens bedrifter
•    Orientere og veilede om relevante støtteordninger for kommunens næringsliv

Senja næringshage skal i henhold til samarbeidsavtalen med kommunen bistå etablerere med følgende:

•    For etablerere og små bedrifter i kommunen skal Senja næringshage kartlegge hver enkelt idé og gjøre en vurdering.
•    Gjennomføre oppstartmøte og rådgivning i tidlig fase.
•    Bidra til at hver idé finner riktig virkemiddel og prosjekt, kurs eller kompetansetiltak.
•    Gjøre kobling mellom etablerer og aktuelle virkemiddelaktører.
•    Bidra med kobling til investormiljø, FoUI-nettverk, bedriftsnettverk, nasjonale og internasjonale kontakter.
•    Etter at kartleggingsfasen er ferdig vil det vurderes om etablereren/småbedriften skal tas opp som «målbedrift». Dette innebærer at videre rådgivning fra Senja næringshage dekkes 75 % av SIVA og Troms fylkeskommune og 25 % dekkes av målbedriften.

Link til Senja næringshage: http://www.senjanh.no/