Resultatet fra den rådgivende folkeavstemminga om kommunereformen er nå klart.

Alternativ: Antall stemmer: Prosent:
Berg fortsetter som egen kommune 289 71 %
Berg danner ny kommune sammen med andre kommuner 116 29 %
Blank stemme 2  
Sum stemmer 407  

 

Antall stemmeberettigede: 746
Oppmøte: 54 %