Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Generelle råd og veiledning

Generelt har alle offentlige kontorer plikt til å gi opplysninger, råd og veiledning om sin egen virksomhet (Jf. forvaltningsloven § 11). NAV-kontoret har i tillegg en utvidet plikt til å gi opplysninger, råd og veiledning som ikke bare er begrenset til eget fagområde (Jf. Lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen).

Hensikten med råd og veiledning er ikke bare å løse eksisterende problemer, men også forsøke å forebygge at problemer oppstår.

NØDHJELP

Nødhjelp er engangsytelse som kan ytes i en krisesituasjon.

Hvis du kommer i en økonomisk krisesituasjon og ikke har noen muligheter for annen hjelp, kan du henvende deg på NAV Berg og søke om nødhjelp.