English Tekststørrelse: A A A

Mottak for avfall

Grovavfall:

  • Containere er utplassert ved det gamle rådhuset på Skaland og ved Senjahallen i Senjahopen. Åpningstid er annen hver onsdag på Skaland og annen hver torsdag i Senjahopen i partallsuker (uke 36, 38, 40 osv.) fra kl. 16-19. Containerne er bemannet på dette tidspunktet og det er bare å ta kontakt med betjeningen.
  • Med grovavfall menes alt av innbo og løsøre (f.eks. kjøleskap, ovner, vaskemaskner, TV-apparat, møbler, sykler og lignende).
  • Rivingsavfall, gjerder, etc. må fraktes til Gibostad eller Botnhågen.
  • Grovavfall som etterlates ved container blir fjernet for vedkommende persons regning.

Miljøbu (Glass og metall):
Står bak utleiebygget ved butikken på Skaland.

Spesialavfall (malingsrester, oljer og lignende):
Leveres som vanlig i grønne miljøposer sammen med husholdningsavfallet.

Spillolje og batterier:
leveres til stasjon ved Innerbruket i Senjahopen og fiskebruket i Steinfjord.

Bygg- og rivingsavfall, nettinggjerder, gjerdeåler, oljefat, trevirke, jern o.l.:
Leveres selv til en av hovedstasjonene på Gibostad eller Botnhågen.

Hytterenovasjon
Det er utplassert containere for husholdningsavfall fra hytter og fritidsboliger i Svandalen (Strengen og Helleelva), Strømsnes bru, Bergsbotn kraftstasjon og Svartholla.

Har du spørsmål om hva du kan kaste de forskjellige stedene kontakt Odd Olsen på tlf. 77 85 90 29 eller mob. 905 83 318.