Møteinnkalling med sakspapirer og møteprotokoller legges ut fortløpende. Klikk på aktuell dato for å lese dokumentene i PDF-format.

Du trenger en PDF-leser, for eksempel Adobe Reader, for å kunne lese dokumentene.

Spesielt møteinnkallingene kan være store dokumenter, så vær litt tolmodig om du ikke har en veldig rask nettforbindelse.

Om det ikke fungerer å venstre-klikke på aktuell dato, kan du høyre-klikke og velge "Lagre mål/lenke som...".

 

Møteinnkalling med sakspapirer

 Måned  Kommunestyre  Formannskap Næringsfond
 Januar   22  
 Februar 19 4, 6  
 Mars   11, 26 11, 26
 April 9    
 Mai   15  
 Juni 17, 18 5, 17 5
 Juli      
 August   5, 14, 28 28
 September 8, 9, 16 2, 16, 25  
 Oktober 21 13, 15 1, 15
 November   19  
 Desember 10, 19    

 

Møteprotokoll

 Måned  Kommunestyre  Formannskap Næringsfond
 Januar      
 Februar 19 4  
 Mars   26 26
 April 9    
 Mai   15  
 Juni 17 5, 17 5
 Juli      
 August   14  
 September 16 2, 16  
 Oktober 21 13  
 November   19  
 Desember 10, 19