English Tekststørrelse: A A A

Midlertidig botilbud (nødsituasjon)

Sosialtjenesteloven pålegger kommunene å finne midlertidig botilbud for de som ikke klarer det selv. Lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen § 27. Tjenesten vil være aktuell i akutte situasjoner, for eksempel ved brann, utkastelse, familie eller samlivsbrudd.
Les mer... 2010-02-15