English Tekststørrelse: A A A

Hjem | Helse og omsorg | Artikkel

LØKTA: Interkommunal kvalitetsutviklingsenhet for helse- og sosialtjenestene i Midt-Troms

090330_lokta

Løkta er en interkommunal kvalitetsutviklingsenhet for helse- og sosialtjenesten i Midt-Troms.
Løkta er et resultat av DMS-prosjektet i Midt-Troms. I perioden 2005-2007 ble det definert som et prøveprosjekt, men i 2008 ble Løkta etablert som en interkommunal enhet. Berg, Torsken, Tranøy, Dyrøy, Lenvik, Sørreisa og Bardu kommune er med i Løkta.

Hvem er Løkta for?

•    Den enkelte kommune i Midt-Troms, herunder helse- og sosialrelaterte virksomheter og resultatenheter, helse og sosialadministrasjon, politisk og administrativ ledelse.
•    Helse og sosialpersonell i Midt-Troms som arbeider i eller på oppdrag fra den kommunale helse- og sosialtjenesten eller i den desentraliserte spesialisthelsetjenesten.
•    Pasienter og tjenestemottakere av helse og sosialtjenester i Midt-Troms samt pårørende og brukerorganisasjoner.

Løkta skal forøvrig samarbeide med helseforetak, andre deler av helse og sosialforvaltningen, kompetanse og utviklingsaktører samt frivillige organisasjoner og arbeidstaker-/ arbeidsgiverorganisasjoner.

Løktas oppgaver

•    Informasjonsvirksomhet
- opplysning, veiledning, rådgivning, formidling
•    Plan- og utviklingsarbeid
- bistand/prosessveiledning i fbm plan-og prosjektarbeid
- initiere til forskning og utvikling
•    Nettverksbygging og interkommunalt samarbeid
- initiere og tilrettelegge for fagnettverk
- være arena/møteplass/forum
- videreutvikle samhandlingskultur

Løktas funksjoner

•    Være kartlegger
•    Være samordner
•    Være bestiller
•    Være veileder
•    Være planlegger og utvikler
•    Være tilbyder og leverandør

Kontaktinformasjon:
Postadresse: postboks 46, 9305 Finnsnes
Besøksadresse: Hovbygget, skolegata 4A

Heidi Gløtta Kristiansen
Daglig leder, mob. 950 26 717