English Tekststørrelse: A A A

Ledsagerbevis

Ledsagerbevis er et virkemiddel for å forebygge isolasjon og dermed bidra til økt livskvalitet for den enkelte. Ledsagerbevis er et dokument i form av et kort som utstedes til personer som på grunn av funksjonsnedsettelser trenger ledsager for å delta i samfunnet.

Berg kommune vedtok ordning med ledsagerbevis den 17.03.03 og orientering ble sendt ut til alle lag og foreninger. Ordningen med ledsagerbevis betyr at lag og foreninger som mottar kulturmidler fra kommunen er forpliktet til å la funksjonshemmede ha med en ledsager på tilstelninger der det betales inngangspenger. Den funksjonshemmede skal betale bare for en og ledsager skal komme inn gratis.

Søknad sendes til NAV Berg, adr. Rådhuset, 9385 Skaland

Søknadsskjema og retningslinjer finner du i lenken under fra Statens råd for likestilling av funksjonshemmede: