English Tekststørrelse: A A A

Kvalifiseringsprogrammet - en vei ut av fattigdom

Kvalifiseringsprogrammet er et tilbud om opplæring og arbeidstrening og den oppfølgingen man trenger for å komme i arbeid eller meningsfull aktivitet. Kvalifiseringsprogram er et tilbud til deg som ikke greier å delta i arbeidslivet, men som heller ikke har en medisinsk diagnose, som gir rett til trygd.
Les mer... 2010-02-18