Lenker og dokumenter

 

Folkemøter

Det arrangeres to folkemøter.

  • Tirsdag 8. mars kl 18.00 i Havørns lokaler i Senjahopen
  • Torsdag 19. mai kl 18.00 på Breidablikk på Skaland

 

Rådgivende folkeavstemming

Står du i manntallet?
Innbyggere i Berg kommune født 1. januar 2000 eller senere har stemmerett ved valget. For å kunne stemme, må du stå i manntallet. Manntallet er lagt ut til ettersyn på Berg rådhus og Senjahopen kiosk.

Forhåndstemmegivningen starter 2. mai. Du kan forhåndsstemme alle hverdager mellom kl 10.00 og kl 14.00 til og med 25. mai på Berg rådhus.

Stemme hjemme?
Hvis du på grunn av sykdom eller uførhet er forhindret fra å møte på valglokalet eller forhåndsstemmelokalet, kan du be om å få stemme hjemme. Ta kontakt på tlf. 77 85 90 00.

Stemmemottak i institusjon
Det blir arrangert mottak av stemmer fra beboerne på institusjonene våre torsdag 19. mai.

  • Berg sykehjem, kl 11.00 - 12.00
  • Strandheimen eldresenter, kl 12.30 - 13.00

Valgdager

  • Søndag 29. mai fra kl 16.00 til kl 19.00
  • Mandag 30. mai fra kl 10.00 til kl 19.00

Stemmested

  • Skaland valgkrets - Rådhuset, Skaland
  • Senjahopen valgkrets - Havørn ungdomshus, Senjahopen

Poststemme
Dersom du ikke har mulighet til å forhåndsstemme eller stemme en av valgdagene, kan du sende din stemme i posten. Ta kontakt på tlf. 77 85 90 00 for å få tilsendt informasjon og nødvendig stemmemateriell.

Stemmealternativer
På stemmeseddelen kan man velge mellom følgende to alternativer:

  • Berg fortsetter som egen kommune
  • Berg danner ny kommune sammen med andre kommuner

 

Valgstyret i Berg
Tlf. 77 85 90 00 // postmottak@berg.kommune.no