Kommunestyret i Berg vedtok i sak 32/11 den 21.6.2011 gjeldende arealdel i kommuneplanen.


 

Spørsmål kan rettes til Berg kommune tlf. 77 85 90 00 ved rådmann Tore-Jan Gjerpe eller plan- og næringsleder Wenche Pedersen, eller på e-post postmottak@berg.kommune.no.