English Tekststørrelse: A A A

Bryllup

For den som har planer om å gifte seg i kirken, er det lurt å ta kontakt med kirkekontoret i den kirken du har tenkt å gifte deg, for å avtale dato og tid. Det er Folkeregisteret (Skatt Nord) som leverer ut skjema og tar imot papirene - se http://www.skatteetaten.no/no/Alt-om/Folkeregistrering/Ekteskap/. Papirene må være klare seinest en uke før vielsen (og gjerne før, men ikke mer enn 3 måneder før!)


Kontakt med gamle, syke og besøkstrengende. Samtaler.
Presten har andakt på sykehjemmene i Berg og Torsken ca en gang pr måned (betjeningen setter opp plakat på døra). Fire av disse er gudstjenester med nattverd. Utenom dette tar vi gjerne imot henvendelser med spørsmål om besøk og samtale - på sykehjemsrommet eller hjemme. Det er mulig med besøk av presten på dødsleiet, evt. til båreandakt etterpå, og gjerne med nattverd til den syke. Sykehjemmene har vakttelefonnummeret til prestene når det er behov utenom vanlig kontortid.

Konfirmanttid i Berg
Konfirmasjon i Norge har gjerne vært det året ungdommen fyller 15. I Berg og Torsken starter konfirmantåret rett etter skoleoppstart i niende klasse. Da sendes det brev hjem, med informasjon og innmeldingsskjema. Presten har gjerne fått vært i en RLE-time på skolen først (helst før sommerferien), hvor vi snakker om ulike riter, konfirmasjon og andre overgangsritualer.


Dåp
Menigheten sender ut invitasjon og informasjon om dåp til de i soknet som har krysset av for «medlem av Den norske kirke» på fødselsmeldingen. (Det kan ta litt tid før vi får fødselsmeldingene og så får sendt ut vårt, så bare ta kontakt før!)