English Tekststørrelse: A A A

Interkommunalt Arkiv Troms (IKAT)

IKAT er et interkommunalt selskap som bistår kommunene på det arkivfaglige området. Som innbygger kan du henvende deg til IKAT når du trenger innsyn i eldre arkiver som kommunen har deponert hos IKAT. De holder til i lokalene til Statsarkivet i Tromsø. Les mer på www.ikatroms.no.