English Tekststørrelse: A A A

Kvinneprestjubileet: Takk for 4 flotte junidøgn!
45_reiner_schaufler_DSC7461 Kopie_500

Vårt kall – kvinneprestjubileet – 4 flotte døgn til endes på Senja – det var i juni, og det var som en drøm… Vårherre velsignet oss da også ekstra med strålende vær i 11 døgn på rad. Godværet startet den dagen kongeparet kom på besøk til Berg og feiret jubileet (torsdag 9. juni), og fortsatte helt til de siste kvinneprestfeiregjestene dro fra Skaland søndag 19. juni – og det uten en eneste havskoddedott! Så var det 120 lykkelig tilreisende som fikk oppleve Berg og Torsken på sitt aller vakreste og beste, med strålende varmt fellesskap og nærvær.


Den norske kirkes første kvinnelige prest
Ingrid Bjerkås

Se lysbildene om Den norske kirkes første kvinnelige prest...


Aftenposten, 18. mars 2001
Alle elsker presten
Kirkekamp. Nå sliter homofile for å få lov til både å være prester og glad i kjæresten sin. For 40 år siden kjempet kvinner for å bli prester. Kanskje det er samme sak.

INGER ANNE OLSEN / STEIN J. BJØRGE (foto)


Aftenposten, søndag 18. mars 2001
Kvinnelige prester
I 1961 mente seks av ni biskoper i Den norske kirke at kvinnelige prester var i strid med "Guds klare ord". I 2001 mener samtlige elleve norske biskoper det motsatte.

av BJØRN BRØYMER

Hallgeir Elstad, Det teologiske fakultet
Kvinnelege prestar i Noreg - eit historisk riss
Innhold: «Kvindespørgsmaalet» / Kvinner får talerett i kyrkjene / «...om der kom kristne Kvinder paa Prækestolen...» / «Lex Mowinckel» / Arbeidet for ei særleg kvinneleg teneste i kyrkja / «Lex Mowinckel blir oppheva» / Skjerpa debatt om kvinnelege prestar / Ingrid Bjerkås blir Noregs første kvinnelege prest / «Tiden er moden». Noreg får sin første kvinnelege biskop / Kjelder og litteratur


Ingunn Rinde, sokneprest i Berg, februar 2002
Spor av ei mor -
Dette er en oppgave i forbindelse med "Lederutviklingskurs for kvinnelige teologer", arrangert av Praktisk Teologisk Seminar for Kirkedepartementet, 2000-2001. Som første kvinnelige prest på stedet ETTER landets første kvinnelige her, fikk jeg i oppdrag å samle noen inntrykk og dokumentasjon på hvordan tjenesten hennes ble mottatt og gjennomført her. Jeg har brukt de kildene jeg har funnet i prestekontorets arkiv og dagsregister. Hovedmålet mitt var prestelivet her, ikke å gjengi debatten og reaksjonene ellers. Foredraget ble holdt i kursuke III høsten 2001 på Gran, sammen med utdrag av et TV-program om Ingrid Bjerkås som ble sendt 1. juledag 1965.


Søndagsmorgen på ytre Senja
Av Ingrid Bjerkås, skrevet som innlegg til Årbok for Senja, nr. 2, 1973

KJÆRE GAMLE VENNER PÅ SENJA!

Jeg sitter her ute på en liten øy i Oslofjorden og tenker på Senja og alle dere der oppe ---


Årbok for Senja, nr. 3, 1974
I vinterstorm
Ingrid Bjerkås sitter ved Oslofjorden og minnes. l solsommerdager ved havet der sør husker hun motorskøyta som banket seg vel i vintermørket utenfor Senja. Og klart, nesten skremmende realistisk, står det for oss hvordan presten fra Østlandet opplevde Senjehopen en kald og hustrig vinterdag. Det er en glede for oss å trykke denne ekte og varme beretningen fra kulde og is og øde.

Av Ingrid Bjerkås