www.berg.kommune.no

Høring og offentlig ettersyn av reguleringsplan

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-11, har formannskapet i Berg vedtatt å legge forslag til reguleringsplan (Akvafarm II – plan-ID 192913201801) ut på høring og offentlig ettersyn. Planen innebærer utvidelse av industriområdet til Akvafarm AS.

Planforslaget med dokumenter er lagt ut i resepsjonen i Berg rådhus og Senjahopen kiosk samt på kommunens hjemmeside. Spørsmål kan rettes til tlf. 77 85 90 00.

Merknader til planforslaget sendes til Berg kommune, Ingrid Bjerkås vei 23, 9385 Skaland eller e-post postmottak@berg.kommune.no innen 30. november 2017.

Vedlegg: 00_Planbeskrivelse.pdf
Vedlegg: 01_Plankart.pdf
Vedlegg: 02_Bestemmelser.pdf
Vedlegg: 03_Geoteknisk vurdering.pdf
Vedlegg: 04_MOM Lokalistetsundersøkelse.pdf
Vedlegg: 05_Notat om naturmangfold.pdf
Vedlegg: 06_Illustrasjon.pdf
Vedlegg: 07_Kopi av varsel og innkomne merknader.pdf
Vedlegg: 08_Plankart sosi og kontrollfil.zip