www.berg.kommune.no

Kirkelig Ungdomslokale, Bergsfjordveien 1757 på Skaland til salgs

Berg Sokn selger næringseiendommen Kirkelig Ungdomslokale i Bergsfjordveien 1757 på Skaland (gnr. 10/bnr. 181) innenfor gjeldende regelverk.

Ny takst foreligger.

Interesserte kan ta kontakt med kirkeverge Ann Marit Skogstad, mob. 990 15 613 eller leder Anita Sebulonsen i Berg menighetsråd, mob. 482 98 390.