Kommunene Lenvik, Berg, Torsken og Tranøy har et kommunesamarbeid om barneverntjenester. Lenvik er vertskommune.

Se tjenestens nettside.