Berg kommune tilbyr dagtilbud til demente på Berg sykehjem på Skaland og på Strandheimen omsorgssenter i Senjahopen.

Dagtilbudet begge steder er fra kl. 10.00 til kl. 14.00, men mulighet for forlengelse utover ettermiddagen etter avtale. Tilbudet innbefatter sosialt samvær med øvrige beboere/pasienter og personalet. Det serveres formiddagskaffe fra kl. 10.30, og middag kl. 13.00.

Aktiviteter varierer etter årstid og behov. Det er fokus på sosialt samvær, å være i fellesskap med andre. I hovedsak er det lesing fra aviser og bøker, spille musikk og synge. Bake, hjelpe med klesbretting, dekke på bord, vanne blomster og andre dagligdagse gjøremål.

I henhold til Rundskriv I-1 2015 «om endring av fribeløp og egenandeler for kommunale helse – og omsorgstjenester» fra Det kongelige helse – og sosialdepartementet, er satsen for dagopphold kr 77,-. Satsene endres årlig.

Ved interesse/behov for dagtilbud, gjøres henvendelse til virksomhetsleder Renate Lysberg, tlf. 77 85 93 00 eller epost renate.lysberg@berg.kommune.no.