Helsestasjonen er lokalisert i 2. etasje i rådhuset på Skaland. Benytt hovedinngangen på rådhuset.

 

Åpningstid: Fredag kl 08.00-15.30
Tlf.: 77 85 91 07 (fredag)
Mobil:
Postadresse: Rådhuset, 9385 Skaland
E-post: helsesoster@berg.kommune.no

Helsesøster: June Esaiassen