Berg kommune har bosatt flyktninger. En del av dem deltar i et såkalt introduksjonsprogram. Målet med introduksjonsordningen er å kvalifisere flyktninger til å delta i arbeids- og samfunnslivet.

Gjennom programmet får nyankomne mulighet til å lære norsk ved å ha praksis i arbeidslivet. Flyktningen får lære om norsk arbeidsliv og arbeidskultur, og vil få et nettverk som er til nytte ved sosial integrering og ved senere jobbsøking.

Nyankomne borgere er ressurspersoner og de har forskjellig kompetanse og arbeidserfaring fra hjemlandet sitt. Mange flyktninger har utdanning og arbeidserfaring som kan være svart viktig for norsk arbeidsliv. De er arbeidsvillige og har ønske om å komme raskt i arbeid der de kan være til nytte og kunne utvikle seg videre.

Kommunen legger vekt på å samarbeide med bedrifter i ulike bransjer om utplassering av deltakerne. Du åpner en dør til arbeidslivet for en flyktning, og til gjengjeld får du arbeidskraft noen måneder uten ekstra økonomiske utgifter.

 

Hva er språkpraksis og arbeidspraksis?

Språkpraksis er et tiltak i introduksjonsprogrammet/norskundervisningen som innebærer at bedriften tar imot en praktikant i en begrenset periode. Arbeidspraksis er et arbeidsmarkedstiltak som har som mål å øke den sjansen hver enkelt har på arbeidsmarkedet gjennom tilrettelagt arbeidstrening.

Deltakere hjelper til det daglige arbeidet etter avtale mellom bedriften og en ansvarlig person fra kommunen. Deltakeren som blir plassert i bedriften får også oppfølging av en person fra flyktningkontoret i kommunen. Introduksjonsprogrammet legger til rette til et tett samarbeid for å sikre kvalitet og gjensidig nytte, både for deltakere og bedrifter.

Deltakeren har fått innføring i plikter og retter i norskarbeidsliv før de går ut i praksis, men uformelle regler lærer de best på arbeidsplassene.

Målet med tiltakene:

  • Få kjennskap til norsk arbeidsliv
  • Få innblikk i et mulig framtidig yrke
  • Praktisere norsk

Det å være i dialog med nordmenn er avgjørende for hvor raskt vil de bli integrert i samfunnet og kunne starte et nytt liv.

Se avtale om språk- og arbeidspraksis.

Ta kontakt med flyktningtjenesten om du kan tilby språk- og arbeidspraksisplass.