www.berg.kommune.no

Adresser og telefoner i Berg og Torsken prestegjeld

Sokneprest Steinar Heien
9385 Skaland
Mob.: 900 12 749
s-heien@online.no

I sokneprestens fravær
Prost Sigurd Skollevoll
Mob.: 415 77 617
Finnsnes kirke, tlf. 77 85 02 00
prostenisenja@lenvik-menighet.no

 

Kirkevergen i Berg
Ann Marit Skogstad
Mob.: 990 15 613
kirkevergen@berg.kirken.no

Menighetspedagog
Dagrun F. Heien
Mob.: 915 18 210
dagr-he@online.no

 

Leder i Berg menighetsråd
Anita Sebulonsen
Mob.: 482 98 390