Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Høring - Forskrift om anløpsavgift

Berg kommunestyre vedtok i møte 26.10.2017, sak 54/17, å sende utkast til forskrift om anløpsavgift i havner og havneområder i Berg kommune på høring.

Høringsfrist 21. januar 2018.

Berg kommunevåpen

Kunngjøring av fastsatt planprogram- områdeplan for Senjahopen havn

Kommunestyret har i møte 14.02.2017, sak 7/17, fattet følgende vedtak:

  1. Kommunestyret slutter seg til rådmannens forslag til merknadsbehandling for planprogrammet for områderegulering Senjahopen Havn, og ber om at merknadene blir innarbeidet i planprogrammet.
  2. Forslag til planprogram for områderegulering Senjahopen havn, med innarbeidede merknader, fastsettes med hjemmel i plan- og bygningslovens § 4-1.