English Tekststørrelse: A A A

Ikke bare til pynt

Berg ungdomsråd skal ikke bare være til pynt, sier den nye lederen av Berg ungdomsråd, Amanda Enoksen (19).
Berg ungdomsråd

#2229784

Amanda Enoksen (19) ble i går kveld enstemmig valgt til leder for det nye ungdomsrådet i Berg kommune. Nestleder ble Nicklas Johansen (16).

Både Amanda og Nicklas har politisk erfaring, men er begge tydelige på at ungdomsrådet skal være et partipolitisk uavhengig organ. I tillegg sier den nyvalgte lederen at det er viktig for rådet å være klar over ansvaret det har for barn og unge i hele Berg kommune. Om hvordan hun ser for seg rådets arbeid, påpeker hun behovet for at det nye ungdomsrådet ikke bare blir symbolsk.

    - Vi skal ikke være til pynt, sier hun.

Ungdomsråd er hørings- og innflytelsesorgan. Selv om det ikke er lovpålagt, er det flere og flere kommuner som oppretter ungdomsråd for å sikre at barn og unge blir ivaretatt i den kommunale beslutningsprosessen. De har forskjellig format i de ulike kommunene, men Berg ungdomsråd består av fem representanter.To er valgt inn fra skolene, og resten er valgt av ungdommen i kommunen. Både faste representanter og varerepresentanter var til stede på møtet på kommunehuset på Skaland, hvor det viktigste var å konstituere rådet med leder og nestleder.

I tillegg til Amanda og Nicklas består rådet av August Markussen (15), Benjamin Meyer Johansen (13) og Simon Petter Lauransen (15). Ungdomskoordinator Jan Tore Noreng fungerer som sekretær for Berg ungdomsråd.

Bildet: Fra venstre: Sigve Leistad (13, vara), Simon-Petter Lauransen (15), Amanda Enoksen (19, leder), Eline Svendsen (14, vara), Jenny Matilde Noreng (14, vara), Benjamin Meyer Johansen (13), Vetle Aak Toresen (13, vara), August Markussen (15), Nicklas Johansen (16, nestleder).