Barnehagene i Berg har ledige plasser for barn i alderen 0-6 år fra nytt barnehageår, 15. august 2012.

Fristen for å søke plass til hovedopptaket er 1. april 2012. Barn som allerede har plass i barnehagen, trenger ikke søke på nytt.

De som søker full plass vil bli prioritert ved opptak. Ellers foretas opptak etter alder. Funksjonshemmede barn gis fortrinnsrett til ledige plasser.

Søknadsskjema finnes på kommunens nettside, eller kan fås ved henvendelse til:

Nærmere informasjon fås ved henvendelse til de respektive barnehagene.