English Tekststørrelse: A A A

Hjem | Kunngjøringer | Artikkel

Høring - Nedklassifisering av kommunale veier

Formannskapet i Berg kommune har i sak 21/17 vedtatt å sende på høring forslag om å nedklassifisere en del kommunale veier, jfr veglovens §§ 7 og 8.

Sakens dokumenter:

Frist for uttalelse: 31.10.2017.