Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Grunnskoleopplæring for voksne

 

Grunnskoleopplæring for voksne er tilrettelagt for både norskspråklige og minoritetsspråklige voksne, og for minoritetsspråklig ungdom i alderen 16–19 år. Opplæringen fører frem til et grunnskolevitnemål som gir rett til å søke videregående opplæring. For å få fullverdig vitnemål kreves det karakter i de skriftlige fagene norsk, engelsk og matematikk, og i to av de muntlige fagene naturfag, samfunnsfag og religion, livssyn og etikk (RLE).

Hvem kan søke?
Grunnskole for voksne er regulert i
opplæringsloven, kapittel 4A. Voksne over 16 år som ikke har grunnskole, eller som trenger opplæring i ett eller flere av grunnskolefagene, og som ikke har rett til videregående skole for ungdom (jf. opplæringsloven § 3-1), har rett til slik opplæring.

Søkere må ha oppholdstillatelse som kan gi grunnlag for varig opphold og norsk personnummer (11 siffer).

Opplæringstilbud
Berg Voksenopplæring har tilbud om opplæring i disse fagene:

  • norsk
  • engelsk
  • matematikk
  • samfunnsfag
  • naturfag

Man kan ta ett eller flere fag samtidig. Alle fagene tilbys på dagtid.

Skoleåret starter vanligvis i midten av august og varer til ca. 20. juni. Berg voksenopplæringen har samme ferie og fridager som Berg skole.

Søknad og inntak i Berg kommune
Mer informasjon om tilbud, hvordan man søker og søknadsskjema kan man få ved kontakt med Tjeneste for integrering. Søkere må ha folkeregistrert adresse i Berg.

Testing
Søkerne blir testet i norsk, matematikk og engelsk. Tilbudet søkeren får, blir gitt på bakgrunn av opplysninger om søkeren og testresultatene. Hvor lang tid opplæringen vil ta, avhenger av søkerens forkunnskaper og progresjon.

Søknadsfristen er 1. mars. Søknader som kommer etter fristen, blir også vurdert.

Her kan du finne søknadskjema:

Søknad om grunnskoleopplæring.pdf

 

 

Skriv ut
Publisert | Oppdatert 17. februar 2014

Skjema