Med bakgrunn i eksempler på spen­nende in­novasjon og nærings­utvik­ling i hjem­kom­mun­en in­viter­es ung­dom i Berg til å prøve seg som ny­tenk­ere og gründ­ere.

Tid og sted: Onsdag 25. september kl. 09.00-14.30, Berg skole

Målgruppe: Ungdomsskoleelever i Berg kommune

Kontakt: Jan Tore Noreng, tlf. 48 05 63 68 / jan.tore.noreng@gmail.com

Arrangør: Berg ungdomsråd

strekke_seg_mot_himmelen.jpg

Målet med dagen er todelt. Å pre­sen­tere to av kom­mun­ens be­drift­er, ulike, men begge med ut­gangs­punkt i res­surs­ene som fin­nes i Berg og på Senja. I til­legg ønsk­er vi at ung­dom­mene skal in­spir­er­es og be­veg­es til å se etter nye vink­linger. Stikk­ord er ny­tenk­ning og blikk for mulig­het­er.

Det blir grup­pe­arbeid med pro­­blem­stil­­ling­er bas­ert på de to ut­valgte Berg-bedrift­­ene, og fine premier for de beste for­slag­ene til løs­ning­er. Det vil også bli premie for en eller flere enkelt­­elev­­er som ut­merk­er seg når det gjeld­er å in­spir­ere og mane til sam­arbeid på grup­­p­ene.

Arrangementet er en del av Forskningsdagene 2013, og arrangeres av Berg ungdomsråd.

 

Kortfattet program for dagen:

09.00               Velkomst av ordfører Guttorm Nergård

09.10               Bedriftspresentasjoner: Skaland Graphite og Senja Lodge

10.45               Informasjon i forkant av gruppearbeidet, og inndeling i grupper

11.00-11.30     Baguettlunsj

11.30               Kick off: Gruppearbeid v/ Linda M. Ødegård, prosjektmedarbeider på Senja Nærings­hage

11.40               Gruppearbeid

13.10               Framføring av gruppenes løsninger (5-8 minutter pr gruppe)

14.10               Kåring av vinnere og utdeling av premier

 

Ferdig 14.30.