Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
bordflagg_105x300
bordflagg

Forskrift for bruk av Berg kommunes våpen

Vedtatt av Berg kommunestyre 28.april 1987

§ 1. Definisjon
Berg kommunes våpen, fastsatt ved Kongelig Resolusjon den 02.10.1987 er:
Venstre skrådelt av sølv og svart med siksak-snitt ( lynsnitt) i ca. 45 grader helning, der gjentatte elementer er like store. Flagg er med samme beskrivelse i hvitt på svart bunn, i kvadratisk form. Til dekorativ bruk kan våpenet utformes som vimpel eller hengende banner. Våpenet omfatter enhver heraldisk form.

§ 2. Generelle bestemmelser om bruk
Som hovedregel kan våpenet bare brukes av administrasjonen og institusjoner under utøvelse av kommunal myndighet og til dekorasjon. Bruk av våpenet på suvenirer for salg er ikke tillatt uten særskilt tillatelse. Våpenet må ikke brukes slik at det kan oppfattes som privat kjennetegn. Private kjennetegn må heller ikke sammenstilles med våpenet.

§ 3. Bruk av våpenskjold
Våpenskjold skal brukes med isne farger med mindre særskilt tillatelse foreligger.

§. 4 bruk av kommuneflagg
Flagget kan heises når kommunestyret har møter og ellers etter nærmere bestemmelser.

§ 5. Bruk av våpenet i faner, vimpler m.v
Våpenet kan utføres som bordflagg, tverrskåret eller i vimpelform, til bruk som dekorasjon ved kommunale tilstelninger. Til dekorativ bruk kan flagget utformes og brukes som hengende banner etter nærmere bestemmelser.

§ 6. Bruk av våpen i stempel og segl
Våpenet kan brukes uten skjoldinnfatning, med etatens eller institusjonens navn i en innskriftsring langs kanten. Segl kan framstilles som oblatsegl til bruk på dokumenter, til lukking av konvolutter og lignende.

§ 7. Våpenets utforming og utførelse
Våpenet kan gjengis i ulike typer teknikker og materialer, for eksempel plastisk i flatestil, malt, tegnet, vevd, brodert eller gravert. Enhver utføring av våpenet må følge de tekniske og heraldiske kvalitetsnormer med riktige farger, former og proporsjoner.

Skriv ut
Publisert | Oppdatert 27. mars 2017

Skjema