English Tekststørrelse: A A A

Hjem | Om Berg | Kommunevåpen | Artikkel

Beskrivelse av kommunevåpenet

Kommunevåpenet ble vedtatt av kommunestyret 19. september 1985. Den 2. oktober 1987 ble våpenet godkjent i statsråd. I kommunens begrunnelse for valg av motiv, er det uttalt følgende:

Motivet viser et utdrag av en tenkt abstrakt silhuett av de tre "næringene". En slik utforming vil dessuten kunne framstille "fjelltopper" som man svært mange steder vil gjenkjenne i kommunen.

Fargene skal gjenspeile kommunens kontraster i næringsliv og i utsagn som "mørketid", "svart hav", "mot lysere tider", snøkov , svart grafitt etc. "Lynsnittet" kan også gi værmessige assosiasjoner. Snittet bør også kunne betegne opp- og nedgangstider, men i tillegg en optimistisk vekst og fortsetter derfor opp i høyre hjørne uten avtrapping.